Изгубени предмети

Изгубени предмети

Изгубени предмети во или околу зградата на терминалот на аеродромот

Дали изгубивте или заборавивте некој личен предмет во или околу аеродромската терминална зграда?
Ако имате изгубено или заборавено некој предмет или личен предмет во или околу аеродромската терминална зграда, испратете ни е-пошта на lost.property@tav.aero.